Domeinnaam nog beschikbaar? www. .

Anti-spam Policy


Het is niet toegestaan de WebXtra diensten en/of systemen en/of netwerk te gebruiken op een manier die verband houdt met de verzending, distributie of bezorging van iedere vorm van ongewenste e-mail met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. U mag ook geen spam bezorgen of ervoor zorgen dat er spam wordt bezorgd bij een van de WebXtra diensten en/of systemen en/of netwerk of WebXtra klanten.

Daarnaast geldt het volgende voor e-mail die wordt verzonden naar of via de WebXtra klanten en/of diensten en/of systemen en/of netwerk:
 1. E-mail mag geen ongeldige of vervalste headers bevatten.
 2. U mag geen ongeldige of niet-bestaande domeinnamen gebruiken.
 3. U mag geen technieken toepassen die er op andere wijze voor zorgen dat er informatie wordt veranderd of verborgen die de oorsprong of het verzendingspad identificeert.
 4. U mag niet op andere wijze een adres vervalsen.
 5. Het is niet toegestaan om een internetdomeinnaam van een derde te gebruiken of een bericht om te leiden via de apparatuur van een derde, zonder toestemming van deze derde.
 6. De onderwerpregel of de inhoud van een e-mail mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten.
 7. E-mail moet voldoen aan de extra technische standaarden die hieronder worden beschreven.
 8. Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook de Algemene Voorwaarden van WebXtra te overtreden.
 9. WebXtra staat niet toe dat er e-mailadressen of andere informatie wordt verzameld vanaf of via de WebXtra diensten en/of systemen en/of netwerk.
 10. Het is niet toegestaan om de WebXtra diensten en/of systemen en/of netwerk te gebruiken voor het verzamelen, compileren of verkrijgen van informatie over de klanten of abonnees van WebXtra, inclusief maar niet beperkt tot de e-mailadressen van abonnees die vertrouwelijk en het eigendom van WebXtra zijn.
 11. Op het gebruik van de WebXtra diensten en/of systemen en/of netwerk zijn ook de Privacy verklaring van WebXtra en de Algemene Voorwaarden van toepassing.
 12. Het is niet toegestaan om pogingen te ondernemen om de WebXtra diensten en/of systemen en/of netwerk op een manier te gebruiken die een van de WebXtra diensten en/of systemen en/of netwerk schade zou kunnen berokkenen, zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen. Ook acties die het de gebruikservaring van een WebXtra deinst en/of systeem en/of netwerk door een willekeurige andere partij negatief zou kunnen beïnvloeden, zijn niet toegestaan.
Als WebXtra ervan overtuigd is dat een WebXtra dienst onbevoegd of onjuist wordt gebruikt, kan WebXtra zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken actie ondernemen.

Een voorbeeld hiervan is het blokkeren van berichten van bepaalde internetdomeinen, e-mailservers of IP-adressen. WebXtra kan onmiddellijk een account beëindigen waarvan WebXtra naar eigen beoordeling heeft bepaald dat deze e-mail verzendt die in strijd is met dit beleid of op andere wijze betrokken is bij dergelijke e-mail.

Niets in dit beleid heeft de bedoeling om enig recht toe te kennen voor het verzenden van e-mail naar of via de WebXtra diensten.

Wanneer WebXtra op enig moment dit beleid niet afdwingt, wil dat niet zeggen dat Microsoft afstand neemt van haar rechten.

Onbevoegd gebruik van de WebXtra diensten met betrekking tot de verzending van ongewenste e-mail, inclusief de verzending van e-mail die in strijd is met dit beleid, kan leiden tot juridische stappen tegen de afzender en de personen die de afzender assisteren.

WebXtra hanteert een zerotolerance beleid tegen spam, dat houdt in dat wanneer een gebruiker van onze diensten en/of systemen en/of netwerk zich schuldig maakt aan spammen (het versturen van spam) zal deze per direct worden verwijderd uit onze diensten en/of systemen en/of netwerk zonder dat het contract verbroken wordt en zonder teruggave van gelden. Eventuele door WebXtra geleden kosten zullen bovendien worden verhaald op u.

Wat is spam?


Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel: e-mail die ongevraagd (unsolicited) en in grote hoeveelheden (bulk) wordt verzonden.
Ongevraagd betekent dat de ontvanger van de e-mail niet vooraf aantoonbare, expliciete en op elk moment intrekbare toestemming voor de verzending van de mailing heeft verleend. Bulk houdt in dat de e-mail deel uitmaakt van een grotere hoeveelheid e-mails die elk substantieel identiek zijn. Een e-mail is pas spam als aan beide criteria wordt voldaan.

Volgens artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet hoeft het niet te gaan om "bulk". De term "bulk" komt wel terug in de internetdefinitie.
Elke ongevraagde e-mail (waar geen gebruik is gemaakt van opt-in) valt in de zin van de Telecommunicatiewet onder spam.

Waar kan ik verstuurde spam uit uw netwerk melden?

Indien u spam heeft ontvangen die verstuurd is vanuit ons netwerk kunt u dit melden aan:
abuse@webxtra.nl.
Gaarne ook de headers (berichtkoppen) van de emails meesturen, daarmee kunnen wij de bron beter
achterhalen.

Ik ben beschuldigd van spammen, maar ik spam niet!

Die conclusie is aan ons en niet aan u. WebXtra zal een onderzoek starten en de resultaten daaruit
zullen weergeven of u zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam of niet.

Er is spam verstuurd via mijn website/server, wat nu?

U bent als beheerder van uw website/server verantwoordelijk voor het beveiligen van uw website/server
waardoor u voorkomt dat derden ongewenst email c.q. spam kunnen versturen via uw website/server. Indien
er door nalatigheid spam is verstuurd via uw website/server geeft WebXtra hiervoor 1 waarschuwing,
komt het hierna nogmaals voor riskeert u een verwijdering van onze systemen/netwerk en kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van onze diensten.

Op welke manier markeert Web://Xtra spam?

Op alle mailservers van WebXtra wordt er gebruik gemaakt van blacklists van Spamhaus.org en
Spamcop.net. Op deze blacklists staan servers die bekend staan om het versturen van spam, email
vanaf die servers wordt geweigerd op onze mailservers.

Mag ik wel email versturen via mailinglists?

Ja, dat is onder strikte voorwaarden toegestaan:
 • Alle geadresseerden moeten expliciet om het ontvangen van die email(s) hebben gevraagd (opt-in).
 • Alle geadresseerden moeten zich via een opt-out (uitschrijf) systeem kunnen uitschrijven, het email adres dient vervolgens permanent uit uw database/bestand te worden verwijderd.

In de Nederlandse wet staat weinig over het versturen van spam. Is WebXtra bevoegd mijn account te verwijderen als ik evengoed spam verstuur?


U maakt gebruik van onze diensten en/of ons netwerk en/of onze servers, dit zijn de regels die wij stellen aan het gebruik daarvan. Indien u zich schuldig maakt aan spammen (het versturen van spam) zullen wij, na een zorgvuldige belangenafweging, actie ondernemen met alle gevolgen van dien. De huidige wetgeving omtrent spam vindt u terug in artikel
11.7 van de Telecommunicatiewet. U kunt hier meer informatie vinden.

Voor meer informatie over Spam kunt u kijken op onze FAQ en op: www.spamvrij.nl

algemene voorwaarden | disclaimer | privacy policy |© Copyright 2004-2012 Web://Xtra